Giá vàng SBJ ( tr.đ/lượng )
Tỷ giá trong ngày
shop thanh niên
Dự báo Thời tiết
search

Tài liệu tuyên truyềnNhân kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam(15/10/1956 – 15/10/2014)

Trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn nêu cao truyền thống yêu nước, khí phách anh hùng, hăng hái tiên phong trong mọi lĩnh vực, chiến đấu hy sinh oanh liệt vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt từ khi được Đảng và Bác Hồ quan tâm lãnh đạo, dìu dắt và rèn luyện, thanh niên Việt Nam đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm, mưu trí, năng động, sáng tạo, xung kích trên mọi mặt trận, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dành thắng lợi lịch sử vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và giành thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2013)

Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng, phấn đấu trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, chúng ta cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam.

Tinh thần ngày Quốc khánh 2/9 đời đời bất diệt!

Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Cũng với Tuyên ngôn 2-9, nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đã nhìn thấy con đường mà mình dân tộc mình có thể lựa chọn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đề cương tuyên truyền ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7

Đề cương tuyên truyền nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2013

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất Việt Nam

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2013)

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN THÁNG THANH NIÊN 2013

BTV Thành Đoàn Móng Cái đề nghị các Đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan trong tháng thanh niên tại đơn vị với một số khẩu hiệu tuyên truyền Tháng thanh niên 2013 sau đây: ------------------


Trang chủ | Diễn đàn | Liên hệ |